banner kiểm soát côn trùng
banner kiểm soát côn trùng
banner pestone
banner pestone
banner pestone

DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG

Diệt và Phòng chống Mối

Diệt Ruồi

Diệt Muỗi

Diệt Kiến

Diệt Gián

Diệt Chuột

Diệt Thằn Lằn

Diệt Rệp Giường

Kiểm Soát Rắn

Khử trùng kho và hàng hóa

DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG

Diệt và Phòng chống Mối

Diệt Ruồi

Diệt Muỗi

Diệt Kiến

Diệt Gián

Diệt Chuột

Diệt Thằn Lằn

Diệt Rệp Giường

Kiểm Soát Rắn

Khử trùng kho và hàng hóa

THÔNG TIN HỮU ÍCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PEST ONE VIỆT NAM

Kiểm soát công trùng bằng các giải pháp hóa học.
Vấn đề dùng thuốc hóa học để tiêu diệt côn trùng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Không phải loại thuốc nào cũng có tác dụng và đảm bảo an toàn sức khỏe đối với con người. Chính vì vậy, PEST ONE kiến nghị rằng, chúng ta phải tìm ra một giải pháp kiểm soát côn trùng hiệu quả đồng thời phải an toàn đối với sức khỏe người dân cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường sống.

PEST ONE đã kết hợp với một số cơ quan có chuyên môn như Học Viện Nông Nghiệp, Viện bảo vệ thực vật, Viện sốt rét… để nghiên cứu về côn trùng và đưa ra các giải pháp  kiểm soát côn trùng hiệu quả và đảm bảo an toàn