Chứng nhận

Kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp: Chọn Pestone có chứng nhận

Giấy chứng nhận hội viên

Giấy chứng nhận hội viên hội phòng trừ côn trùng Việt Nam

Giấy chứng nhận Iso 9001:2015

Giấy chứng nhận Iso 9001:2015

Giấy chứng nhận iso 14001:2015

Giấy chứng nhận Iso 14001:2015