Actellic 50EC thuốc diệt mọt nông sản

–  Pirimiphos – methyl 500g/ lít (không gây ung thư, không gây quái thai)
– Chất phụ gia & các chất khác: 520g/l

0934105186
0933258486
Zalo : 0934105186
Zalo : 0933258486