Thuốc Diệt Côn Trùng Pesguard FG 161

  • D-Tetramethrin ………………… 4,43 %.
  • Cyphenothrin…………………… 13,3 %.
  • Chất phụ gia……………………. 82,27%.
0934105186
0933258486
Zalo : 0934105186
Zalo : 0933258486